Nasıl Çalışır

Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık , Tez Analiz ve uygun fiyat

Tahmİn Edİcİ

Akılcı, Doğru & Güvenilir Çözümler

Bİz Kİmİz & Ne Yapıyoruz & Ne Yapacağız ?

Freelance veri analisti olarak deneyim sahibi lisans, yüksek lisans ve doktara eğitim düzeylerinde bulunan kişilerden oluşan grubumuz ile aldığımız olumlu geri dönüşler sayesinde hizmetlerimizi interaktif ortamda da sizlere sunmak için ve istatistik pazarının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya yönelik olarak hazırlanacak olan bir sisteme duyulan ihtiyaç karşısında bu sitenin kuruluşunu gerçekleştirdik.

Türkiye'de bu zamana kadar istatistik konusunda donanımı güçlü veya zayıf olanlara bir değerlendirme yapılmaması istatistik hizmetlerine ihtiyaç duyan kesimde ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Bununla birlikde kişiklerin mağduriyetlerini duyuracakları veya giderecekleri çok fazla seçenek de bulunmamaktadır.

Temel istatistik kavramlarının yeterince bilinmemesi ve yanlış kullanımı bilimsel literatürün yaklaşık yarısında en az bir istatistiksel hata olduğunu ortaya koymakta ve bu da bilimsel süreci tehlikeye sokmaktadır (Prof. Dr.Ergun Karaağaoğlu, "Bilimsel Makalelerde İstastistiğin Kullanımı, Sunumu ve Sık Yapılan Hatalar"). Yukarda sayılan bu olumsuz durumları oradan kaldırmak amacıyla Tahmin Edici.com olarak şunları önermekteyiz:

 • Araştırma planlanırken bir istatistikçiye danışılmalıdır.
 • Anlamlılık düzeyi araştırmanın amaçları ile uyumlu seçilmelidir.‏
 • Kullanılan istatistiksel yöntem referans (istatistik teorisi) verilerek belirtilmelidir.‏
 • Belirsizlik, güven aralıkları ile belirtilmelidir‏
 • İstatistiksel anlamlılık ile önemlilik birbirine karıştırılmamalıdır.‏
 • Navigasyon

  Hİzmetler

  Tahmin Edici.com'un size sunduğu hizmetlere bir göz atın.

  Yayınlar

  Türkiye'nin yeni İstatistiksel paylaşım portalına bir göz atın.

  Fİyatlandırma

  Size sunulabilecek fiyatlar hakkında fikir sahibi olun.

  Başvuru

  Fikir ve taleplerinizi bize iletin.

  • 110+

   Mutlu Müşterİ
  • 139+

   İstatistiksel Danışmanlık Verildi
  • 107+

   Fİncan Kahve İçtİk

  Hİzmetler-Fİyatlar

  - Hİzmetler -

  • İSTATİSTİK DANIŞMANLIK

   VERİ YÖNETİMİ

   Anket veya başka şekilde topladığınız veriler, bilgisayar ortamına aktarılacaktır. Bu sırada eksik veya hatalı soru forumları veya bozuk veriler bilginiz doğrultusunda temizleyerek, verilerinizi istatistiksel değerlendirmeye uygun hale getireceğiz. Veri girişlerinizi Excel’ e yaptıysanız, işlemeye uygun programa aktarılacaktır.

  • TÜM TEZ, MAKALE, ANKET ANALİZLERİ

   Biyoistatistik, Diş Hekimliği, Psikiyatri, Adli Tıp, Hemşirelik, Psikoloji, Ekonometri ve Sektörel(Eğitim v.b.) gibi tüm alanları içeren istatistik veri analizleri hizmetlerini vermekteyiz.

   Göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktalardan birisi hangi analizde hangi yöntemin kullanılacağına karar verilmesidir. Yanlış veya uygun olmayan yöntemin seçilmesi, elde edilecek sonuçların yanlış olmasına ve yorumlanmasına sebep olacaktır.

   Veri analizine başlamadan önce sizinle yüz yüze(Ankara), telefonla ve/veya mail aracılığıyla görüşüp tüm isteklerinizi öğreniyoruz. Gerekli görülen tüm noktalarda ise önerilerde buluyoruz. Sonrasında verileriniz, analizlerin yapılabilmesi için uygun formata getirilip; çalışmanızın amacına, toplanan verilerin özelliklerine ve verilerin dağılımına uygun istatistiksel analizleri yapıyoruz. Bu süreçte alanınıza ait daha önce yapılmış istatistik analiz çalışmaları var ise bu tez, makale, araştırma ve benzeri çalışmalarda yer alan istatistikleri de isteğiniz doğrultusunda inceleyerek en doğru sonuca ulaşmaya çalışmaktayız.

  • TABLO GRAFİK VE RAPORLARLA YORUMLAMA

   Verilerinizin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen istatistiksel sonuçları, tezinize, araştırmanıza, makalenize veya herhangi diğer yayınınıza koymaya hazır bir formatta, tablo, grafik ve yorumlarla raporlayıp sunuyoruz.

  • ÖZEL DERS

   İSTATİSTİK DERSİ

   Ankara içerisi olmak koşuluyla istatistik ile ilgili istediğiniz alanlar veya konular üzerine sizinle çalışma planı çıkarılır ve bu çalışma planına uygun, birebir istatistik eğitimleri verilir.

  • İSTATİSTİK PROGRAMLARI DERSİ

   Ankara içerisi olmak koşuluyla bilgisayar uygulamalı ve istediğiniz konu ve seviyeye yönelik, spss, minitab vb. istatistik paket programları eğitimi birebir verilir.

  • UZAKTAN İSTATİSTİK PAKET PROGRAMLAR DERSİ

   İnternet üzerinden size uygun olan iletişim programları kullanılarak ve çalışma planı çıkarılarak uygulamalı biçimde istatistik paket programları eğitimi verilir.

  - Fİyatlarımız -

  Bazı durumlarda verilen teklifler fiyat tablosundaki alt sınırdan düşük veya üst sınırdan yüksek olabilir.

  İş Yüküne
  Göre

  Veri Girişi Sizin Tarafınızdan Yapılmış İse

  • ✦ Hafif İş Yükü
  • 200TL - 500TL

  • ✦ Orta İş Yükü
  • 500TL - 800TL

  • ✦ Ağır İş Yükü
  • 800TL - 1100TL

  Veri Girişi Bizim Tarafımızdan Yapılacak İse

  • ✦ Hafif İş Yükü
  • 400TL - 800TL

  • ✦ Orta İş Yükü
  • 800TL - 1200TL

  • ✦ Ağır İş Yükü
  • 1200TL - 2000TL

  - İş Yükü Genellikle Şu Kriterlere Göre Belirlenmektedir: Değişken sayısı, analiz grupları, istatistik analizlerin türü‏, çalışmanın teslim süresi‏, projede çalışacak kişi sayısı...

  Mail, veya form aracılığıyla yollanan çalışmalarda, çalışmanız istekleriniz doğrultusunda incelendikten sonra hesaplanan çalışma bedeli tarafınıza iletilecek ve onay vermeniz durumunda çalışmaya başlanacaktır.‏

  Her çalışmada verilecek hizmetlere göre ücretlendirme belirlenmektedir.

  İstatistik ve tez çalışmalarında belli bir fiyat standardımız mevcutken özel dersler için yoktur. İstatistik, analiz ve istatistik, istatistik programları ile ilgili özel dersi verecek kişiye göre fiyatlarda değişim olmaktadır.

  Veri analizi için kullanılan istatistik programları

  spss
  minitab
  eviews
  sas
  r project
  matlab
  • 100+

   Mutlu Müşterİ
  • 125+

   İstatistiksel Analiz Tamamlandı
  • 100+

   Fİncan Kahve İçtİk

  Yayınlar

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık , Tez Analiz ve uygun fiyat

  İSTATİSTİKÇİLERİN İŞ OLANAKLARI

  Özel sektör İçİn faydalı bİr analİz‏

  Anonİm

  Explore
  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık , Tez Analiz ve uygun fiyat

  İSTATİSTİKÇİLERİN İŞ OLANAKLARI

  Müstakbel istatistikçiler için olası bir çok farklı çalışma alanı hem UAİE oturumlarında sunulan belgelerde hem de istatistiğim hemen hemen tüm insan etkinliklerinde geniş çaplı kullanımı gözlemlenebilir. Profesyonel istatistikçilerin basit bir şekilde sınıflandırılması şu şekildedir(gerçi aynı kişi bu rollerden bir kaçını aynı anda veya meslek hayatının farklı aşamalarında üstlenebilir):

  • 1- Okulda, meslek eğitiminde ya da üniversitelerdeki istatistik öğretmenleri ve öğretim üyeleri
  • 2- Araştırma gruplarında yer alarak yeni istatistik kuram, metod ve usulleri geliştiren kuramsal istatistikçiler
  • 3- Veri analizi, örnekleme, ya da deneysel tasarım hizmeti sundukları başka alanlarda uzmanlaşmış profesyonellere istatistik konusunda danışmanlık yapan uygulamalı istatistikçiler
  • 4- İşleyişlerin planlanmasını kolaylaştırdıkları, karar verme rehberlikleri ettikleri ve bilgi sağladıkları finans veya iş kuruluşlarına ve resmi kurumlara istatistik veri ya da rapor üretenler
  • 5- İstatistik öğretimini ve öğrenimini analiz eden, istatistiğin kurallarını anlamaya çalışan istatistik eğitimbilimciler

  Bugünlerde istatistikçilerin iş olanakları ile ilgili internette dolaşan çok fazla soru ve sorun bulunmakta. Piyasada istatistikçi için iş olanakları, istatistikçiden beklenen yeterlilikler ve yeni mezun bireylerin iş bulmadaki sorunları ve dezavantajları konusunda 2013 yılındaki verileri kullanarak hazırlanmış Mert Okan Sarıoğlu’ na ait araştırma çok göze çarpmaktadır. Araştırmayı daha çekici kılan ise zamana direnci az olması beklenen bu verilerin 2015 yılı itibarı ile halen Türkiye koşullarında geçerliliğini korumasıdır(çok az bir değişim ile). 410 veri ile gerçekleştirilen bu araştırmanın istatistik analizi, değerlendirilmesi, sonuçların yorumlanması şu şekilde yapılabilir:

  İSTATİSTİK İŞ İLANLARI SEKTÖREL DAĞILIMI

  İstatistik, matematik, analist… Gibi anahtar kelimelerin kullanılarak gerçekleştirildiği çalışmada iş olanakları için sektörel dağılım grafiği şu şekilde görülmekte:

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  Grafiğe bakıldığı zaman istatistikçilerin en çok iş imkânı bulduğu alan olarak bankacılık sektörü öne çıkmaktadır. Zira 410 ilanın %20 si bankalardan gelmiş. İstenen ortalama tecrübe ise 2,1 yıldır. Ancak bankacılık sektöründe çalışmak isteyen arkadaşlar, mezun olduklarında işletme, iktisat ve ekonometri mezunları ile yarış halinde olacaktır ve bu ilanların çoğu onlara özel olarak açıklanmış ilanlardır.

  Araştırmada en dikkat çekici sonuçlardan birisi mağazacılık yani perakende sektörüdür. Bankacılık sektöründen sonra ikinci sırada en çok istatistikçi arayan bu sektörde adayların ortalama olarak 2,1 yıl tecrübeye sahip olmaları istenmekte. Fakat istatistikçiler burada da endüstri mühendisleri ile yarışmaktalar. Çünkü bu sektördeki firmalar genellikle, belirli ölçü, renk, beden ve fiyattaki ürünlerin şubelere etkin (düşük stok maliyeti ve optimum satış) bir şekilde yerleştirmesini sağlayacak, istatistikçileri “Ürün Planlama – Yerleştirme Uzmanı (Diğer adıyla Allocator)” olarak istihdam etmektedirler. Böyle bir görev aslında optimizasyon problemi olduğundan dolayı, bu sektörde işe başlamak isteyen istatistikçilerin endüstri mühendisliği üzerinde yüksek lisans yapmaları çok faydalı olacaktır.

  Diğer sektörlere şöyle bir bakılacak olunursa, araştırma, danışmanlık, denetim sektörü ilanlarında ortalama tecrübe düşük ve tabi ki bununla bağlantılı olarak bu sektörler için maaş beklentileriniz de düşük olmalı. İstatistikçilerin istihdam edildiği pozisyonlara göre maaş dağılımları genellikle şehirden şehre değişkenlik göstermektedir. Ancak tecrübelere dayanarak, araştırma ve danışmanlık sektörlerinde başlangıç olarak Ankara bölgesinde istatistikçinin yetkinliğine ve tecrübesine göre 1300-2000 arası bir yeni başlayan ücreti, İstanbul bölgesi için ise 1500-2500 arası bir yeni başlayan ücreti ücreti olduğunu söylemek çokta yanlış olmaz.

  Turkcell, Vodafone, Avea gibi firmaların içerisinde yer aldığı iletişim sektörü ise istatistikçilerin girebileceği en zor sektörlerden birisidir. Çünkü hem istatistikçiye nispeten daha az talep var hem de daha tecrübeli adayları tercih etmekteler. Fakat buna nazaran en yüksek yeni başlayan maaşı ve daha çok yükselme imkanı sunan firmalar da yine bu firmalardır.

  İkinci olarak en dikkat çeken sektörlerden birisi ise Medya sektörüdür. Buradaki sonucun ilginç olmasının sebebi tamamen beklentiyle ilgilidir. Medya, istatistiklerin çok fazla kullanıldığı, kanıt ve sonuç ihtiyacının en fazla olduğu alanlardan biri olmasına rağmen istatistikçi istihdam talebi çok azdır. Bunun nedeni şunlar olabilir:

 • Sektör, istatistikçiye toktur ve istatistikçiler bu sektörde çok seviliyor ki sirkülasyon gerçekleşmiyor.
 • Maalesef Türkiye’ de Medya kanıt ve sonuca ihtiyaç duymuyor ve güvenilir değil.
 • Burada doğru olduğunu daha çok hissettiren seçenek ikinci seçenek gibi duruyor. Konu ile ilgili daha çok madde yazılabilir fakat bu yazıyı amacından daha fazla saptırmamak için burada durmakta fayda var.Geriye kalan ve son altılıyı oluşturan sektörlerde ise arama sonuçlarından meydana gelen yanılgı çok fazladır. Buralarda istatistikçi talebi değil genel olarak aranan pozisyonlar satış-pazarlama, müşteri temsilcisi gibi pozisyonlar olup genel olarak ilanlarında anahtar kelime olarak istatistiğin ya tesadüfen bulunması ya da tüm Fen Fakültesi, İİBF bölümlerini yazarken istatistiği de bu listeye dahil etmiş olmaları bu sonuçlarda görülmesini sağlamıştır. Tabi ki bu durum bu son altılıya özel olmayıp diğer tüm sektörlerde benzer oranlarda vardır.

  İSTATİSTİK İŞ İLANLARI TECRÜBE DAĞILIMI

  İlanların %41’ inde hiç tecrübesiz ya da 1 yıl tecrübeli adaylar tercih edilmekte. İstatistik bölümlerinde genellikle staj zorunluluğu olmamakla birlikte istek dâhilinde staj yaparak aslında 1 yıl tecrübe edinebilirsiniz. Şekilden de görüleceği üzere, 1 yıl staj yapan bir öğrencinin hiç yapmayan öğrenciye göre işe girmesi olasılığı %41-%24=%17 daha fazladır. Diğer taraftan, 3 yıldan daha fazla tecrübeye sahip istatistikçilerin işsiz kalma olasılıkları hemen hemen yok gibi (+87%). Peki, neden 2 yıl ve daha az tecrübeye sahip adayla için olan ilanlar daha fazladır? Bunun nedenlerini: Firmaların daha az tecrübeli adaya daha az maaş ödeyerek maliyetleri azaltmaları, 3 yıldan daha fazla tecrübeye sahip adayların iş değiştirmeye daha az istekli olmaları ve bulundukları yerde kariyer yapmayı hedeflemeleri sonucu daha fazla iş ilanına neden olmamaları, yeni açılan firmaların tecrübeli adayları büyük firmalara kaptırmaları sonucu daha az tecrübeli adayları tercih etmeleri şeklinde sıralanabilir. Bununla birlikte şunu da unutmamak gerekir; İlanlarda istenilen tecrübe miktarı özel olarak en az şeklinde belirtilmediği sürece maksimum değeri ifade eder. Yani pozisyonla ilgili bilginize güveniyorsanız fakat istenilen tecrübe koşulunu sağlamasanız bile başvuru yapmaktan kaçınmayın.

  Burada değinilmesi gereken bir diğer konu ise tabi ki erkek adaylar için askerlik durumu. Maalesef İstatistik piyasası istatistikçilere, bir mühendislik piyasası gibi uzun tecil, yüksek lisans ve doktora eğitimi gibi durumlar için tolerans sağlamıyor. Birçok ilanda erkek adaylar için askerlik durumunun yapıldı olması direkt tercih edilmektedir.Tecrübe durumuna ilgili araştırmada bulunan pareto analizi aşağıda görüldüğü gibidir:

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  İSTATİSTİKÇİLER HANGİ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI BİLMELİDİR?

  İstatistik iş ilanlarında istatistikçilerden istenen bilgisayar programlarına baktığımız zaman 25-30 çeşit bilgisayar programı ya da programlama dilini saymak mümkün. Fakat bunu grafiğe döktüğümüz zaman SQL, SPSS, SAS ve SAP ön plana çıkmaktadır.

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  Dolayısıyla, ilerde özel sektörde çalışmak isteyen bir istatistikçi mutlaka ama mutlaka SQL bilmek zorundadır.Yazılımcı olmak isteyen istatistikçiler bu grafiktekilerin en az ilk 6-7 sini bilmek zorunda iken, yazılımcı olmak istemeyen ilk beşini bilseler iyi ederler. Çünkü bu programları bilmenizi isteyen firmalar sadece yazılım sektöründekiler değil. İlk grafikteki birçok sektör, istatistikçileri “Raporlama Uzmanı” olarak istihdam etmekte, dolayısıyla istatistikçilerden büyük veri yığınlarından anlamlı sonuçlar elde edebileceği bilgisayar programlarını bilmesini haklı olarak beklemektedir.

  Bu sonuçlara ek olarak 2013 yılına ait olan bu araştırma için 2015 yılına kadar olan değişikliklerden biri ise ERP, CRM programları olarak verilebilir. Çünkü gelişen piyasa ve rekabet koşulları müşteri memnuniyetini ölçme ve mevcut kaliteyi arttırma gereksinimini aşırı derecede arttırmıştır. Tabloda sekizinci sırada yer edinen ERP programları bilme gerekliliği bugün muhtemelen ilk beşte yer edinir. Aynı şekilde CRM programları bilgisi günümüzde kesinlikle bu tabloda hatta ilk beş içerisinde yer edinecektir. Hatta daha cüretkâr bir tahminde bulunmak gerekirse Spss paket programı muhtemelen ilk beşteki yerini kaybetmiş bile olabilir.

  İSTATİSTİKÇİLERİN İLLERE GÖRE İSTİHDAMI

  Aşağıdaki sonuçlar incelendiğinde İstanbul’ da yaşamıyorsanız ve özel sektörde çalışmak istiyorsanız, kendi şehrinizden uzaklaşmayı göze almanız gerekmektedir. Zira ilanların %80’ i İstanbul için:

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  DEVLET SEKTÖRÜ MÜ ÖZEL SEKTÖR MÜ?

  Bu araştırmadan bağımsız olarak, bu konuya da değinmekte fayda var, çünkü internette bu durumla ilgili çok fazla soru sorulmakta. Cevap ise şu şekilde verilebilir: Tamamen karakter meselesi. Eğer risk almayı sevmiyor, kafanızın rahat olmasını istiyorsanız devlet sektörü tam size göre. Bunun yerine her gün yeni bir şeyler öğrenmek istiyor, kendinizi geliştirmekten zevk alıyor ve bu uğurda biraz daha strese katlanırım diyorsanız özel sektör tam size göre.

  Maaş ve işsiz kalma konusunda ise şunu söyleyebilirim. Devlette çalışanlar ilk yıllarda daha fazla ücret alırlar ama buna nazaran kariyer olanakları daha kısıtlıdır. Belirli bir noktadan sonra siyasete girmeleri gerekir. Özel sektörde çalışanlar için ilk senelerde işsizlik riski devlete göre daha fazladır. Fakat birkaç yıl geçtikten sonra maaş olarak devlet sektöründe çalışanları yakalarlar ve kariyer olarak da tek sınır kişinin kendisidir.

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  Robust Regresyon yöntemleri

  -Mehmet Nurİ Uyanık‏

  Explore
  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  REGRESYON ANALİZİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULMUŞ KESTİRİM DENKLEMİNE ETKİSİ ve ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİ

  Mehmet Nuri UYANIK

  Gazi Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,

  İstatistik Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi

  Regresyon analizinde model parametrelerinin tahmini için en sık kullanılan yöntem en küçük kareler (LS) yöntemidir. LS yöntemi model artıklarının kareler toplamını en küçükleyerek en iyi modeli belirlemeye çalışır.

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  şeklindeki regresyon modelinde

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık , Tez Analiz ve uygun fiyat

  ve

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  artıkları temsil etmek üzere LS yöntemi için amaç fonksiyonu

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  ve ß vektörünün LS tahmin edicisi:

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  LS yöntemi verideki tüm gözlemlere eşit ağırlık vererek artıkların karelerinin toplamını en küçükleyecek şekilde tahmin edici bulmamıza olanak verir.Ancak bu yöntem bağımlı ve bağımsız değişkenlerin gözlenmiş değerlerinden oluşan veri kümesinin yoğunlaştığı yapının dışında olan, verinin büyük bir kısmının bulunduğu bölgeye uzak olan gözlemlere (aykırı gözlemler) karşı oldukça duyarlıdır. Veride bu tür göz-lemlerin varlığı durumunda sağlam regresyon yöntemleri kullanarak regresyon parametreleri için sağlam tahmin ediciler kullanmak daha elle tutulur sonuçlar elde etmemizi sağlar. Sağlam yöntemler sonucu elde edilen kestirim denklemi büyük bir olasılıkla gözlemlerin yoğunlaştığı bölgenin içerisinde kalacak ve azınlık olan bazı gözlemler kestirim denkleminde büyük söz sahibi olamayacaktır.

  Bu çalışmada amaç bu tip gözlemlerin LS ile tahmin edilmiş regresyon kestirim denklemine olan etkisine vurgu yapabilmek ve sağlam regresyon yöntemlerinin gerekliliğini gösterebilmektir.Bu amaçla tek bağımsız değişken içeren (basit doğrusal regresyon) bir hazır veri seti ile uygulama çalışması yapılmıştır.

  Rousseeuw (2003, s. 32)

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  x- yönünde bir tane aykırı gözlem varken LS ile tahmin edilmiş kestirim denklemi o gözlemden oldukça etkilenmektedir. Gözlemlerin oluşturduğu veri kümesinin dışında bulunan bu gözlem LS ile tahmin edil-miş kestirim denkleminde oldukça söz sahibidir. Bu durum sonucunda da kestirim denklemi gözlemlerin yoğunlaştığı bölgeden uzaklaşmıştır. Ancak sağlam regresyon yöntemlerinden( LMS, RLS) tahmin edilen kestirim denklemi aykırı gözlemden etkilenmemiştir. Bu yüzden kestirim denklemi veri kümesinin tam ortasından geçmiştir.

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  x-yönünde iki tane aykırı gözlem varken LS ile bulunan kestirim denklemi veri kümesinden daha da uzaklaşmaktadır. Ama sağlam yöntemlerden bulunan kestirim denklemleri bu iki gözlemden etkilenmemeye devam etmektedir. Bunun sonucunda da kestirim denklemleri veri kümesinin ortasında kalmıştır.

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  x-yönünde üç tane aykırı gözlem varken LS ile bulunan kestirim denklemi bu üç gözleme yönünde etkilenmek ve denklem verinin çoğunluğunun bulunduğu kümeyi tarif etmekten uzaklaşmıştır. Sağlam tahmin ediciler hala etkilenmemektedir.

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  y- yönünde ki bir tane bile aykırı gözlem LS doğrusunda oldukça etkilidir. Ancak sağlam yöntemlerle bulunan kestirim denklemleri bu gözlemden etkilenmiyor ve verinin çok büyük bir kısmını açıklayan kestirim denklemi belirlenebiliyor.

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  y- yönünde iki tane aykırı gözlem varken LS ile bulunan kestirim denklemi verinin çoğunluğunu temsil etmekten uzaklaşıyor. Ancak sağlam yöntemlerle bulunan kestirim denklemleri bu iki gözlem doğrultusunda hareket etmiyor ve verinin çok büyük kısmını temsil edebiliyor.

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  y- yönündeki aykırı gözlem sayısı arttıkça LS ile bulunan kestirim denklemi verinin çok büyük bir kısmının bulunduğu kümeden tamamen uzaklaşmaya başlıyor. Ancak sağlam tahmin yöntemleri ile bulunan kestirim denklemleri bu gözlemlerden etkilenmemeye devam ediyor. LMS ve RLS yöntemlerinden bulunan tahmin edicilerin kırılma noktaları %50 dir. Yani veri kümesindeki %50 lik kirlenmeye kadar kestirim denklemi kirlilikten etkilenmemektedir. Ancak LS tahmin edicilerinin kırılma noktası %0 dır.Yani bir tane bile aykırı gözlem LS ile bulunan kestirim denklemi üzerinde etkilidir.

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  İstatİstİk İçİn Sektörler Ve İş Yapısı

  Anonim

  Explore
  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  İSTATİSTİK İÇİN SEKTÖRLER VE ÇALIŞMA YAPISI

  Bu yazıya ilk olarak istatistiğin diğer bölümlerle ilişkisini belirterek ve çoğu istatistikçinin bildiği bir durumu tekrar paylaşarak başlamakta fayda görüyorum.

  İSTATİSTİĞİN DİĞER BÖLÜMLERLE İLİŞKİSİ

  İstatistiğin diğer bölümlerle olan ilişkilerinden doğan kavramlar şu şekilde gösterilebilir:

  • Ekonomi + İstatistik=Ekonometri ,
  • Psikoloji + İstatistik=Psikometri ,
  • Tıp + İstatistik=Biyoistatistik ,
  • Sosyoloji + İstatistik=Sosyometri ,
  • Tarih + İstatistik=Kliometri …

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  (Kaynak: Wikipedia)

  Biyoistatistik

  Biyoistatistik, istatistik biliminin en güzel kullanım alanlarından biridir. Biyoistatistik bilimi, tıp alanına ve dolayısıyla insanlara fayda sağlayacak çalışmaların sonuçlandırılmasında veya değerlendirilmesinde önemli bir role sahiptir.

  Biyoistatistik hizmet alanı, doktor, diş hekimi, veteriner, biyolog, diyetisyen, psikolog ve hemşirelere ait yayın, makale, uzmanlık tez çalışmaları, doktora tezleri, vaka sunumu ve benzeri çalışmaları kapsamaktadır.

  Diş hekimliği

  Biyoistatistik, Diş hekimliğinin her branşında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağız ve Çene cerrahisi, Ortodonti, Periodontoloji, Protetik diş tedavisi, Endodonti ve benzeri uzmanlık alanları için yapılan tez çalışmalarınızın her aşamasında bir istatistik uzmanı ile araştırma planlaması ve analizleriniz için çalışmakta fayda bulunmaktadır.

  Psikiatri

  Psikiyatri, tanı koymada, klinik verilerin (biyokimyasal değişkenler) yanı sıra diğer alanlara nazaran ölçeklerin daha sık kullanıldığı bir branştır. Bu nedenle psikiyatrik ölçek uygulamalarına ilişkin analizler, bu konuda uzman kişilerce yapılmalıdır.

  Psikiyatrik ölçeklerin çok kullanılıyor olması yeni ölçek arayışları getirmektedir. Yurt dışında uygulanan ölçeklerin Türkçeye uyarlanmasına ilişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik çalışmaları da sıkça yapılmaktadır.

  Adli Tıp

  Adli Tıp uzmanları, yaralanma/ölüm/hukuki ihtilaf gibi durumlara ait adli soruşturmalarda olayların tıbbi yönlerini aydınlatmak için, kurban, şüpheli ve olaydan etkilenen üçüncü şahısların tıbbi durumunu dökümante ederler. Olayın niteliğine göre tek başlarına ya da diğer branş uzmanları ile konsülte ederek adli tıbbi raporlar hazırlarlar.

  Bu nedenle, Adli tıp diğer tıp bilimlerine nazaran sosyolojik alanda toplanan verileri sebebiyle, değişik istatistik ve biyoistatistik analizleri gerektirir konulara sahiptir.

  Hemşirelik

  Hemşirelik çalışmalarında, klinik verilerin (biyokimyasal değişkenler) yanı sıra diğer alanlara nazaran anket uygulamaları ve ölçeklerin daha sık kullanılmaktadır. Bu nedenle yeni ölçek geliştirme ve yurt dışında uygulanan ölçeklerin Türkçe’ye uyarlanmasına ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları sıkça uygulanmaktadır.

  Anket uygulamalarının değerlendirilmesinde istatistik yöntemlerin kullanımı önemli yer tutmaktadır.

  Ekonometri

  Ekonometri çalışmalarında, istatistik önemli yer tutar. Ekonometrik modellemeler sonucunda oluşturulan tahminler, ülkeler için ekonomik politikaların belirlenmesinde dahi etkilidir.

  Zamana ve coğrafik bölgeye bağlı ekonomik göstergeler (GSMH, endeksler vb) ile ileriye yönelik tahminlerin oluşturulmasında istatistiksel modeller (Zaman serisi modelleri, Trend analizi, Regresyon analizi, Forecast analizleri ve benzerleri) kullanılmaktadır.

  Eğitim, spor gibi diğer sektörel çalışmalar

  Eğitim alanında yapılan çalışmaların değerlendirmelerinde istatistiğin yeri çok önem taşır. Eğitim sektöründe ölçme değerlendirme yapılabilmesi için genellikle anket uygulamaları kullanılır. Çalışmalarda nedensellik ve sonuçlara getirilecek yorumlar, doğru istatistik tekniklerin kullanımının önemini arttırmaktadır.

  Spor alanında yapılan çalışmalara ait data (veriler), gerek elden gerekse internet üzerinde uygulanan anketlerden elde edilmekle beraber, sporcular üzerinde yapılan fiziksel ve demografik verilerden elde edilir. Bu yüzden spor alanında da istatistik son yıllarda oldukça önemli yer tutmakta ve kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır.

  İSTATİSTİK DANIŞMANLIK, ANALİZ VE TEZ PİYASALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

  İstatistikçiler olarak çalışmanın planlanmasından başlayan ve istatistik değerlendirmelere kadar uzanan süreçteki bilgi eksikliğinin, sağlıklı sonuçlara ulaşılmasına engel teşkil ettiğini gözlemlemekteyiz. Bu nedenle ideal olarak yapılacak biyoistatistiksel çalışmalarda, planlama aşamasından itibaren tüm sürecin uzman kişilerin danışmanlığında yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz.

  Bu konuda tahmin edici .com ‘ da dahil olmak üzere birçok freelance çalışan istatistik grubu ve istatistik danışmanlık şirketleri bulunmakta. Bu bağlamda istatistik analiz, danışmanlık gibi hizmetlere ihtiyaç duyan kişilerin mevcut piyasa kalabalığında tercihlerini ve elemelerini çok iyi yapması gerekmektedir.

  İSTATİSTİK PLANLAMA , ANALİZ VE RAPORLAMA ÇALIŞMASINDA OLMASI GEREKENLER:

  İnternet pazarında varolan şirketlerin ve serbest istatistikçilerin genel olarak kullandıkları sloganlar bazında tüm istatistiksel çalışmaları düşünürsek:

  İstatistik danışmanlık, istatistik analiz, tez ve makale analizleri, biyoistatistik analizler, veri analizi, araştırmalar ve daha çoğaltılabilecek (çoğu aynı şeyin farklı kelimelerle kullanımı olsa da) tüm istatistiksel hizmetlerde genel olarak izlenmesi gereken yapı şu şekilde özetlenebilir.

  Örneklem Sayısının Belirlenmesi

  Çalışmaya alınacak örneklem sayısının belirlenmesi (Power/Güç Analizi) Yöntemler:

  • Kitleden, örneklem seçiminin yapılması.(Çalışma süresi baz alınarak hesaplanacaktır.)
  • Çalışmaya benzerlik gösteren literatüre atıf yapılarak belirlenmesi.
  • Pilot çalışma yapılarak belirlenmesi.
  • Cohen’in etki büyüklüğü kriterlerine göre belirlenmesi

  Veri Girişi/ Veri Tabanının Oluşturulması

  Çalışma verilerinin toplanması, veritabanının oluşturulması (Excel, SPSS, NCSS vb. ):

  • Veritabanın oluşturulması
  • Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması – Anket girişlerinin yapılması
  • Veri girişinden kaynaklı ve/veya olgulara bağlı hataların düzenlenmesi
  • Keşfedici veri analizi (EDA) ile uç değerlerin belirlenmesi /düzenlenmesi

  Veri Analizi / İstatistiksel Değerlendirme

  Soruların ve Hipotezlerin kurulması.

  Çalışma Türünün Belirlenmesi:

  • Randomize Klinik Çalışmalar (RCT);
  • Intention to treat analizi (ITT)
  • As treated analizi (AT)
  • Per protocol analizi (PP)

  Değişkenlere ait dağılımların belirlenmesi:

  • Tanımlayıcı istatistiklerin belirlenmesi
  • Boxplot grafik yöntemi
  • Normallik analizi testleri
  • Verilere gerekli dönüşümlerin uygulanması (Log, ln, Karekök ..)

  İstenilen analizlere ait varsayımların incelenmesi (Homojenlik, Heteroscedasticity) .

  Grup sayısı ve değişkenlerin türünün belirlenmesi.

  Yukarıdaki tüm kriterler göz önüne alınarak çalışma için kullanılacak istatistiksel analizlerin uygulanması.

  Raporlama

  Uygulanan analizlerden elde edilen sonuçların tablo haline getirilmesi ve tablolarda görülen sonuçların yazılı olarak kişilerin kolayca anlayabileceği şekilde yorumlanması.

  Elde edilen sonuçların grafik şeklinde gösterimi.

  Materyal-Method bölümünün istatistik incelemeler kısmının oluşturulması.

  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık, Tez Analiz, İstatistik Analiz

  İSTATİSTİK İLE GÜLMEK (GALERİ)

  Anonim

  Explore
  Tahmin Edici | İstatistik Danışmanlık , Tez Analiz ve uygun fiyat

  İSTATİSTİK İLE GÜLMEK (GALERİ)

  Yabancılardan Seçmeler


  1-) P değeri

  Tahmin Edici | istatistik danışmanlık, tez analiz, istatistik Analiz


  2-) P değeri

  Tahmin Edici | istatistik danışmanlık, tez analiz, istatistik analiz


  3-) P değeri

  Tahmin Edici | istatistik danışmanlık, tez analiz, istatistik analiz


  4-) Para-Normal Dağılım

  Tahmin Edici | istatistik danışmanlık, tez analiz, istatistik analiz


  İnternetten Komik İstatistikler


  1-) İlginç Anketler

  Tahmin Edici | istatistik danışmanlık, tez analiz, istatistik analiz


  2-) İlginç Anketler

  Tahmin Edici | istatistik danışmanlık, tez analiz, istatistik analiz


  3-) İlginç Anketler

  Tahmin Edici | istatistik danışmanlık, tez analiz, istatistik analiz


  4-) İlginç Anketler

  Tahmin Edici | istatistik danışmanlık, tez analiz, istatistik analiz


  5-) İlginç Anketler

  Tahmin Edici | istatistik danışmanlık, tez analiz, istatistik analiz


  6-) İlginç Anketler

  Tahmin Edici | istatistik danışmanlık, tez analiz, istatistik analiz


  7-) İlginç Anketler

  Tahmin Edici | istatistik danışmanlık, tez analiz, istatistik analiz


  Tahmin Edici | istatistik danışmanlık, tez analiz, istatistik analiz

  İSTATİSTİĞİN BAŞLANGICI

  Anonim

  Explore
  Tahmin Edici | istatistik danışmanlık, tez analiz, istatistik analiz

  İSTATİSTİĞİN BAŞLANGICI

  Kısa Tarihçe:

  İstatistik örneklem bilimidir. Bir ölçüm kümesindeki gözlem değerlerinin bir diğerinden nasıl bir farklılık gösterdiğinin belirlenmesi ve neden böyle bir farklılığın olduğu istatistiğin ana ilgi alanlarıdır.

  istatistiğin temeli matematik ve olasılık olmakla beraber uygulama alanı çok geniştir. İstatistikçilerle araştırma labaratuarlarında, devlet dairelerinde, reklam şirketlerinde ve üniversitelerin dersliklerinde karşılaşabiliriz.

  istatistik uygun ve etkin bir şekilde kullanılırsa bir doğa olayını çok net bir şekilde açıklayabileceği gibi böyle bir olayı modellemekte de başarılı olabilir. Daha gelen bir ifade ile istatistiksel teknikler:

  • a- Olanları betimlemekte ve/veya
  • b- Ne olacağını öngörmekte kullanılır.

  Olasılık:

  Olasılık kavramının ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte çok eski çağlarda bile şansa (olasılığa) dayalı oyunların oynandığı bilinmektedir. Arkeolojik kazılarda o dönem insanı tarafından kullanılmış bol miktarda aşık kemiği çıkmaktadır. Bu kemiklerin bu kadar çok kullanılmış olması ile ilgili iki hipotez kurulabilir:

  • 1- Kullanan kişiler ayak fetişizminden muzdarip kişilerdi,
  • 2- Aşık kemikleri dini törenlerde veya bir çeşit kumar oynama aracı olarak kullanılırdı.

  Bu hipotezlerin hangisinin doğru olduğu bilinmesek de 2 numaralı hipotezin doğru olduğu konusunda kararlı olabiliriz. Eski anadolu medeniyetlerinde, bu kemiklerin her yüzüne bir numara verilip, beş tanesini bir arada atıldığında üste gelen yüzlerdeki numara gurubuna bağlı olarak hangi tanrıdan nasıl bir ricada bulunulacağına karar verilirmiş.

  Zamanla aşık kemiğinin yerini bizim tavla zarı dediğimiz zarlar aldı.M.Ö. 2000’ li yıllarda gelişmiş olan Musur medeniyeti kalıntıları arasında kilden yapılmış zarlar bulundu. Kartlarla ortaya çıkan olasılık oyunları 14. Yüzyılda ortaya çıkmıştır. Tavla türü şans oyunlarının da ortaya çıkışı aynı döneme rastlar.

  Olasılık kavramı ile ilgili ilk modelleme 16. Yüzyılda ortaya konmuştur. İlk modelleme denemesi matematikçilerin en eksantriği olduğuna inanlınan Cardano’ dur. İnanılması güç bir kumar tutkusu olan Cardano temel eğitimini Tıpta yapmış olmasına rağmen bu tutkusu sayesinde olasılıkla ilgili ilk matematiksel modeli oluşturmuştur. Buradan itibaren istatistik ile ilgili ipi Blaise Pascal, Fermat, Christiaan Huygens, Aritotle, Quetlet göğüslemiştir.

  Quetlet olasılık teorisinin İnsan Davranışlarını açıklamakta kullanılabilecek bir araç olduğunu gören ilk bilim insanıdır. 19. Yüzyılda istatistiğin gerekliliğine en büyük katkıyı yapan kişidir ve 1874’ te öldüğü sırada istatistik modern çağına ulaşmıştı.

  Tahmin Edici | istatistiksel danışmanlık, tez analizleri, istatistiksel analiz

  İSTATİSTİK PROGRAMLARI

  Anonim

  Explore
  Tahmin Edici | istatistik danışmanlık, tez analiz, istatistik analiz, tez düzenleme ve yazma

  İSTATİSTİK PROGRAMLARI

  spss :

  İngilizcesi “StatisticalPackage for the Social Sciences” olan ve ilk olarak 1968 senesinde piyasaya sunulmuş istatistiksel analiz için hazırlanmış bir paket programıdır. 2009 yılında IBM şirketine satılmış ve en son sürümü IBM SPSS Statistics 22.0 ‘dır. Piyasada bulunan tüm işletim sistemleri için ayrı sürümleri mevcuttur. Öğrenilmesi kolay, kullanımı pratik, çıktı ve grafikleri oldukça başarılıdır. Başta anket değerlendirmesi olmak üzere, spss tüm istatistik analizlerinin uygulanmasında kullanıcılara fayda sağlamaktadır.

  minitab :

  1972 yılında, daha çok Windows işletim sistemi için tasarlanan kolon bazlı çalışan istatistiksel bir paket programdır. Veri giriş ekranı, çıktı sayfaları, grafik pencereleri gibi farklı ekranlardan oluşur. Excel benzeri veri girişi yapılmaktadır. Piyasada bulunan son sürümü MINITAB 17.0 ‘dir. spss programı ile karşılaştırıldığında:

  Spss genele ve akademisyenlere hitap eden bir kullanıcı arayüzüne sahipken,
  minitab daha çok öğrencilere hitap eden bir arayüze sahiptir.

  eviews :

  İlk sürümü 1994 yılında piyasaya sürülmüş özellikle ekonometrik analizler için kullanılan bir paket programdır. EVIEWS, genel istatistiksel analizler için de kullanılabilmesine rağmen, özellikle regresyon analizi ve ekonometrik analizlerde yoğunlaşmıştır.

  matlab :

  1970’lerin sonunda geliştirilmeye başlanmıştır. Matris tabanlı matematiksel hesaplama ve programlama dilidir. Java, Fortran, C ve C++ programlama dillerini içerir. Özellikle mühendislik alanındaki çalışmalar için yararlı ve kurtarıcı bir programdır.

  r project:

  1993 yılında Yeni Zelanda Auckland Üniversitesinde geliştirilmiştir. İstatistik hesaplama ve grafikler için hazırlanan açık kaynaklı bir programlama dilidir. Kurulumu oldukça kolay ve ücretsizdir. Dünya üzerinde akademik ortamda kullanımı oldukça yaygındır.

  sas :

  (Statistical Analysis System) North Carolina State Üniversitesinde SAS Enstitüsü tarafından 1966-1976 yılları arasında geliştirilmiş ve C programlama dili ile yazılmıştır. İleri düzey istatistik hesaplamalarda kullanılır. Diğer paket programlarla karşılaştırıldığında kullanımı çok daha zordur. SAS Programı daha çok komut(macro) yazmaya dayalı bir programdır. Var olan paket programlarla amaçlanan sonuca ulaşılamadığı taktirde başvurulan bir programdır.

  stata :

  1985 yılında StataCorp tarafından geliştirilmiş lakin beklenen ilgiyi bulamamıştır. Sadece müşterilerimizin özel talepleri doğrultusunda tercih edilir.

  BU PROGRAMLAR İLE YAPILABİLEN İSTATİSTİK ANALİZLERİN BAZILARI:

  TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

  • Varyans
  • Standart Sapma
  • Standart Hata
  • Çarpıklık-Basıklık Katsayısı
  • Açıklık
  • Frekans dağılım
  • Ortalama, Mod, Medyan
  PARAMETRİK TESTLER
  • Normallik Varsayımlarının Belirlenmesi
  • Grafiksel ve Normallik Testler
  • Z Testi
  • t Testi
  VARYANS ANALİZİ
  • Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA)
  • Faktoriyel Denemeler
  • Tesadüf Bloklarında Varyans Analizi
  NONPARAMETRİK TESTLER
  • Ki-kare Testleri
  • İşaret Testi
  • Wilcoxon t Testi
  • Mc Nemar Testi
  • Diziler Testi (Runs Testi)
  • Mann-Whitney U Testi
  • Kruskal – Wallis H Testi
  • Mood Medyan Testi
  • Friedman İki Yönlü Varyans Analizi
  • Kendall W Testi
  • Cochran Q Testi
  • Kolmogorow Simirnov Testi
  • Spearman Korelasyon Analizi
  • Kendall Tau Korelasyon / Uyum Analizi
  DENEY TASARIMI
  • Tekrarlı Ölçümlerin Varyans Analizi
  • İçiçe Faktörlü Denemelerde Varyans Analizi
  • Bölünmüş Parseller /Bloklar Düzeni
  • Latin Kare Düzeni
  • Kovaryans Analizi (ANCOVA)
  REGRESYON ANALİZİ
  • Korelasyon Analizi
  • Basit Doğrusal Regresyon Analizi
  • Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
  • Lojistik Regresyon
  ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
  • Çok Değişkenli Verilerin Normalliğe Uygunluk Testleri
  • Hotelling Testi
  • Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)
  • Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi
  • Temel Bileşenler Analizi
  • Faktör Analizi
  • Kanonik Korelasyon Analizi (Setlerarası)
  • Kümeleme Analizi
  • Ayırma Analizi (Diskriminant Analizi)
  ETKİNLİK ANALİZİ
  GÜVENİLİRLİK ANALİZİ
  ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

  Her türlü tez yazımı 'nda kullanılan istatistik analiz methodlarında, ödev yapımında veya araştırmalarda kullanılan istatistiksel analiz yöntemlerinin çoğu bu şekildedir ve yukarıda verilen çoğu program bunların her birini yapabilme kapasitesine sahiptir. Ancak akademisyenler tarafından incelenmelerinden sonra her program kendi alanında iyi olarak kabul edilmiştir.

  Siz de yazılarınızın, makalelerinizin, istatistik hakkındaki tespitlerinizin yayınlanmasını istiyorsanız bize gönderebilirsiniz...

  • 100+

   Mutlu Müşterİ
  • 125+

   istatistik çalışması tamamlandı
  • 100+

   Fİncan Kahve İçtİk

  BAŞVURU

  Mail veya facebook aracılığıyla yollanan çalışmalarda, çalışmanız istekleriniz doğrultusunda incelendikten sonra hesaplanan çalışma bedeli tarafınıza iletilecek ve onayınızın ardından çalışmaya başlanacaktır.‏

  Her çalışmada verilecek hizmetlere göre ücretlendirme belirlenmektedir. Ücretlendirme yapılırken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır;

 • Değişken sayısı
 • Analiz grupları
 • İstatistik analizlerin türü‏
 • Çalışmanın teslim süresi‏
 • İSTATİSTİK ANALİZ VE DİĞERLERİ İÇİN FİYAT İSTE

  Teslim Tarihi:  TahminEdici.Com ekibi olarak sosyal, siyasal ve Pazar araştırmalarında veri toplama, analiz etme, raporlama hizmetleri ile sizlere uygun çözümler sunmaktayız.  Gizlilik Politikası:

  TahminEdici ekibi olarak yapacağınız yayın ve araştırmalarınıza ait tüm istatistik vb. çalışmalarınızın gizli kalacağını güvence eder, verilerinizin ve araştırma sonuçlarınızın üçüncü kişi kurum ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını temin ederiz.
  Bize ulaşmak için aşağıdaki mail adreslerini veya telefon numarasını kullanabilirsiniz. Ayrıca Facebook sayfamızdan da iletişime geçebilirsiniz. Form, Mail veya Facebook aracılığıyla yollanan çalışmalar için en geç 24 saat içerisinde size geri dönüş yapılacaktır.
  CloseScroll